LOKI FINANCE s.r.o.Sídlem Havířská 1085/2, 586 01 Jihlava

IČ: 29366020

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C

vložka 75676

Zastoupená jednatelkou - Jana Michálková